Vi vill lyfta fram...

Att föra konstruktiva samtal om samarbetets dynamik, av Bengt-Åke Wennberg på Samarbetsdynamik. Vi vill samtidigt tacka för förtroendet att få vara med i utforskande samtal tillsammans med Bengt-Åke och Monica. Läs på: http://www.bengtharry.me

Image

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.