Vi vill lyfta fram...

Att föra konstruktiva samtal om samarbetets dynamik, av Bengt-Åke Wennberg på Samarbetsdynamik. Vi vill samtidigt tacka för förtroendet att få vara med i utforskande samtal tillsammans med Bengt-Åke och Monica. Läs på: http://www.bengtharry.me