Artikel i VD Tidningen

Vi är glada och stolta över uppmärksamheten för vår bok Tillplattad - Om arbetslivet efter corona.

Du läser den helt fritt på arbetsliveteftercorona.se