Reframe stödjer UNHCR i Ukraina

Vi vill bidra till att UNHCR kan fortsätta och göra nytta, hjälpa och stödja i alla de enorma behov som nu finns i Ukraina.

Ingen kan göra allt men vi alla kan göra något genom att bidra ekonomiskt, det är ändock ett litet pris jämfört med alla de som kämpar för en dräglig tillvaro på plats i Ukraina.

Diplom Ukraina PPH maj se 720

Image

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.