En organisation är summan av allas beteenden

Image

En organisation åstadkommer ingenting. En arbetsmodell åstadkommer ingenting. En process åstadkommer ingenting. Pengar åstadkommer ingenting.

Det är människor i organisationen och deras användande av resurser och metoder så kan åstadkomma någonting. En organisation är således summan av allas beteenden. Kopplar man ihop de här beteendena med mål, produkter, resultat, aktiviteter m.m – så blir det helt avgörande för vad som sker och vad som händer. Det finns beteenden vi vill se och de vi inte vill se. Den kartläggningen är av avgörande betydelse för ett bolags framgång och välstånd.


Ett beteende är inte bara det vi gör, det är även det vi säger, tänker och känner. Det vi gör kan observeras men inte förstås fullt ut om vi inte vet vilka avsikterna (trigger eller aktiverare) bakom handlingen är. Det gör vi sällan för vi utgår allt som oftast från vårt eget sätt att tänka och se på saker. Om någon gör, tänker, säger eller känner på ett helt annat sätt än jag själv gör i en situation är det inte ovanligt att vi tar ut ett avstånd.


Det i sin tur kan försvåra både samarbete och kommunikation kring viktiga och vitala saker i organisationens vardag och verksamhet.

Det vi säger fyller flera funktioner. Vi vill kanske nå någon med ett budskap, vi vill bli förstådda, bli accepterade för vår kompetens eller bara utöva makt. Hur vi pratar med varandra, vilka ord vi använder och hur det både låter och uppfattas är en del av vårt beteende. Det vi tänker och känner rymmer våra värderingar och attityder till olika saker, men även fördomar om exempel vis chefer och kunder. De är en slags kompass för mitt agerande, vilket påverkar min omgivning. Om en organisation består av summan av allas beteenden blir det viktigt att bestämma vilka beteenden som är bättre än andra i olika situationer och bland olika personer. Kort och gott – vad skall vi göra mer av respektive mindre av.

Image

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.