Arbetslivets nya kompetenser

Image

En gång i tiden var man kompetent om man var stor och stark. Jobbade man på ett varv eller vid järnvägen så behövde kroppen kunna hantera de lyft arbetet krävde.

När maskinerna sedan gjorde samma arbete kunde man vara liten och klen, för nu var det kunskap om maskinen som gjorde dig kompetent. Idag kan nästan alla ta reda på kunskap man inte har, genom att surfa på internet. Att genomföra tipspromenader på en kickoff är meningslöst, för den som memorerat eller läst sig till en massa kunskap kan förlora mot den som vet hur man snabbast surfar sig fram till rätt svar. Så fort något har blivit var mans egendom (comodity) upphör min styrka eller faktakunskap att vara en konkurrensfördel. Ordet kompetens betyder inte att man kan en massa saker, det betyder att man kan använda det man kan och vet på ett sätt som särskiljer mig från massan. I engelskan betyder competent just det – ability to compete.


Arbetslivet har förändrats eller transformerats kraftigt de senaste 10-15 åren, och den som vill skaffa sig konkurrensfördelar förstår att det handlar om förståelse.

Inte i den bemärkelsen att man är smartare än andra (IQ-mått), utan att man förstår hur olika saker hänger ihop. Att kunna hantera komplexitet och att det sällan finns ett givet svar på vad som är sant utan mer det som är sannolikt. Så vad behöver man då ha för kompetenser för att hävda sig i arbetslivet framåt? Det kan vara flera saker, men följande tre saker tror vi är några av dem:

  • Öka sin självkänsla
  • Vidga sin förståelsehorisont
  • Förmåga att bidra till kollektivt lärande

För att bli mästare på det här så bör du känna dig själv, vara nyfiken på vad andra gör och hur de tänker samt att du vågar bidra till det gemensamma när tillfälle ges. I fokus hamnar hur du är som person (hela du) och hur du förmår att knyta an till din omgivning. Själva hantverket i arbetet kan du lära dig efter hand.

Image

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.