Vilka krafter finns att hantera?

Image

I alla grupper finns det krafter. Finns det krafter så skapas motkrafter. Alla typer av krafter fyller en funktion. Ibland är det en bra funktion, och ibland är de mindre bra.

Kultur är en kraft. Hos oss gör vi så här, för det har vi alltid gjort. Ibland vet man varför och ibland inte. Oavsett det så finns kraften. I utvecklingsarbete och förändring gäller det att vända motkrafter till medkrafter. Det kan inte ske genom tvång utan genom förståelse. För att förståelsen skall bli till så måste man kunna prata om det man måste kunna prata om.


Förnyelse är en kraft som kan bromsas av kraften rädsla, uppgivenhet är en kraft som kan vändas av kraften hopp.

I allt utvecklingsarbete måste man kunna identifiera och hantera de krafter som är i omlopp. Det går inte att tro att direktiv, verksamhetsplaner och hurtiga värderingsövningar löser allt. Man måste förstå varför krafterna finns, hur de uppkommit och vilken funktion de fyller. Gör man inte det så för man ägna sig åt falska starter, vilket i sin tur leder till stagnation.

Image

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.