Vilka krafter finns att hantera?

I alla grupper finns det krafter. Finns det krafter så skapas motkrafter. Alla typer av krafter fyller en funktion. Ibland är det en bra funktion, och ibland är de mindre bra.

Vilka av dina chefer blir valda?

Det finns idag en stor missuppfattning att det är chefen som bestämmer och väljer fullt ut. Chefen bestämmer och väljer många saker, han eller hon har många rättigheter men också skyldigheter.

Organisationen behöver gränsgångare

Många organisationer är sedan generationer tillbaka organiserade i stuprör. Det fanns en tid då det var bra. Den tiden är tyvärr förbi.

Man måste värna habitatet

Ett habitat är en boplats eller ett sammanhang där människor möts. Det är ett ställe där man vill trivas, känna utmaningar, få bekräftelse, känna sig säker och välkommen samt tillhöra.

Olika ambitioner av ledarskap

Ledarskap är den högsta nivån. Den kräver energi för att flytta saker från A till B. oftast så puttar du in mer energi än du får tillbaka. Ledarskap behöver en vision, något att sikta på som känns spännande och engagerande.

Image

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.