REFRAME CONSULTING
Så här jobbar vi

Vi tror på kraften i partnerskap

Image

Så här jobbar vi - Vi tror på kraften i partnerskap

Vi är inte en vanlig leverantör som byter tjänster mot arvode. Vi säljer inte något specifikt, vi skapar något tillsammans med er. Det ni kan om er verksamhet och det vi kan om människor och organiserande blir till slut något bra och användbart för er.


En partner är något mycket mer än en leverantör, men där är våra roller tydliga och utklarade. Det innebär att vi då också ställer krav på er och ge er återkoppling på det vi ser och upplever. En viktig förmåga vi tror på är att kunna knyta an relationsmässigt till de vi möter, det tror vi är grunden för goda samtal, kloka vägval och en lyckad utveckling.

Läs mer om | Vi designar  | Helhet | Lyssnar & Analyserar

Vi ser oss som framtidsförberedare!

När vi får frågan om vad vi gör så är det lätt att säga att vi är konsulter som håller på med ledarskap och organiserande. Att vi håller utbildningar och talar om för kunden vad som är rätt och fel.

Ofta har konsulten med sig en massa verktyg i form av modeller och processer man kan tillämpa. Man är lite som en handelsresande i sanningar och verktyg.

Våra tjänster

Vi genomför utbildnings- och utvecklingsinsatser på grundläggande och fördjupad nivå. Det kan handla om att öka deltagarens trygghet, ansvars-tagande och självinsikt kopplat till den arbetsroll deltagaren just nu har.

De fördjupade utbildningarna/insatserna sätter individen, arbetsgruppen och arbetet i ett större sammanhang; så som arbetslivets förändring och komplexitet; hur överenskommelser och styrning fungerar i dagens organisationer och hur de kan fungera i morgondagens.

Vi säljer och genomför inte koncepts och färdiga program/lösningar, istället skräddarsyr vi insatser och aktiviteter med utgångspunkt i kundens upplevda behov och önskemål.

Är du redo för ”reframe”?

SÅ HÄR JOBBAR VI

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er. Vi har genomfört uppdrag inom näringsliv och offentlig förvaltning i över 15 år. Vi arbetar med människor i allt från små till stora organisationer. Våra kunskaper och erfarenheter i ledarskap, chefskap, medarbetarskap och organiserande, har en bred teoretisk och mångårig praktisk förankring.  Den erfarenhet av arbetslivet vi har skaffat oss i uppdragen med våra kunder och forskarpartners är något som kommer dig som kund till godo.

VI LYSSNAR & ANALYSERAR

Image
Som utvecklingspartner börjar vi med en analys. Tillsammans arbetar vi med att förstå din verksamhet, kultur, människor, utmaningar och behov.

VI TÄNKER ALLTID HELHET

Image

Alla små detaljer ingår i en helhet. Det innebär att om du skall göra något så måste du hitta och förlika dig med konsekvenserna det medför.

KRAFTEN I PARTNERSKAP

Image

Vi är inte en vanlig leverantör som byter tjänster mot arvode. Vi säljer inte förutbestämda tjänster och koncept, vi skapar värde och lönsamhet tillsammans med er.

DESIGNAR FÖR DINA BEHOV

Image

Med dina specifika behov och utmaningar i åtanke, väljer vi bland flertalet metoder och verktyg, men det som avgör effekten av dem är tajming.

Kontakta oss idag för en,

Fri konsultation

Ring oss för mer information

070 331 20 68

eller skicka ett mail till

salander@reframeconsulting.se

Image

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.