REFRAME CONSULTING
Så här jobbar vi

Vi lyssnar och analyserar

Image

Så här jobbar vi - Vi lyssnar och analyserar

Som utvecklingspartner börjar vi med en analys.

Tillsammans arbetar vi med att förstå din verksamhet, kultur, människor, utmaningar och behov. Genom att jobbar med intervjuer, webbverktyg och dialogseminarier vill vi förstå hur människorna i din organisation ser på sig själva, sitt bidrag och på organisationen.


Vi involverar berörda parter och sammanställer de åsikter och förslag som kommer fram. Minst 60% av framgången i genomförandet ligger i att man gör analysen och hur bra man gör den.

Läs mer om | Vi designar | Partnerskap | Helhet |

Vi ser oss som framtidsförberedare!

När vi får frågan om vad vi gör så är det lätt att säga att vi är konsulter som håller på med ledarskap och organiserande. Att vi håller utbildningar och talar om för kunden vad som är rätt och fel.

Ofta har konsulten med sig en massa verktyg i form av modeller och processer man kan tillämpa. Man är lite som en handelsresande i sanningar och verktyg.

Våra tjänster

Vi genomför utbildnings- och utvecklingsinsatser på grundläggande och fördjupad nivå. Det kan handla om att öka deltagarens trygghet, ansvars-tagande och självinsikt kopplat till den arbetsroll deltagaren just nu har.

De fördjupade utbildningarna/insatserna sätter individen, arbetsgruppen och arbetet i ett större sammanhang; så som arbetslivets förändring och komplexitet; hur överenskommelser och styrning fungerar i dagens organisationer och hur de kan fungera i morgondagens.

Vi säljer och genomför inte koncepts och färdiga program/lösningar, istället skräddarsyr vi insatser och aktiviteter med utgångspunkt i kundens upplevda behov och önskemål.

Är du redo för ”reframe”?

SÅ HÄR JOBBAR VI

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall
kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.
Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.
Den erfarenhet av arbetslivet vi har skaffat oss i uppdragen med våra kunder och forskarpartners är
något som kommer dig som kund till godo.
 
Vi har genomfört uppdrag inom näringsliv och offentlig förvaltning i över 15 år. Vi arbetar med människor i allt från små till stora organisationer. Våra kunskaper och erfarenheter i ledarskap, chefskap, medarbetarskap och organiserande, har en bred teoretisk och mångårig praktisk förankring.

VI LYSSNAR & ANALYSERAR

Image
Som utvecklingspartner börjar vi med en analys. Tillsammans arbetar vi med att förstå din verksamhet, kultur, människor, utmaningar och behov.

VI TÄNKER ALLTID HELHET

Image

Alla små detaljer ingår i en helhet. Det innebär att om du skall göra något så måste du hitta och förlika dig med konsekvenserna det medför.

DESIGNAR FÖR DINA BEHOV

Image

Med dina specifika behov och utmaningar i åtanke, väljer vi bland flertalet metoder och verktyg, men det som avgör effekten av dem är tajming.

KRAFTEN I PARTNERSKAP

Image

Vi är inte en vanlig leverantör som byter tjänster mot arvode. Vi säljer inte förutbestämda tjänster och koncept, vi skapar värde och lönsamhet tillsammans med er.

Kontakta oss idag för en,

Fri konsultation

Ring oss för mer information

070 331 20 68

eller skicka ett mail till

salander@reframeconsulting.se