REFRAME CONSULTING
Så här jobbar vi

Vi tror på kraften i partnerskap

SÅ HÄR JOBBAR VI

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er. Vi har genomfört uppdrag inom näringsliv och offentlig förvaltning i över 15 år. Vi arbetar med människor i allt från små till stora organisationer. Våra kunskaper och erfarenheter i ledarskap, chefskap, medarbetarskap och organiserande, har en bred teoretisk och mångårig praktisk förankring.  Den erfarenhet av arbetslivet vi har skaffat oss i uppdragen med våra kunder och forskarpartners är något som kommer dig som kund till godo.

VI LYSSNAR & ANALYSERAR

Image
Som utvecklingspartner börjar vi med en analys. Tillsammans arbetar vi med att förstå din verksamhet, kultur, människor, utmaningar och behov.

VI TÄNKER ALLTID HELHET

Image

Alla små detaljer ingår i en helhet. Det innebär att om du skall göra något så måste du hitta och förlika dig med konsekvenserna det medför.

KRAFTEN I PARTNERSKAP

Image

Vi är inte en vanlig leverantör som byter tjänster mot arvode. Vi säljer inte förutbestämda tjänster och koncept, vi skapar värde och lönsamhet tillsammans med er.

DESIGNAR FÖR DINA BEHOV

Image

Med dina specifika behov och utmaningar i åtanke, väljer vi bland flertalet metoder och verktyg, men det som avgör effekten av dem är tajming.


Image

Om oss

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt. Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare arbetsplats samt därigenom lönsammare affärer för er.

Vi har genomfört uppdrag inom näringsliv och offentlig förvaltning i över 15 år. Vi arbetar med människor i allt från små till stora organisationer. Våra kunskaper och erfarenheter i ledarskap, chefskap, medarbetarskap och organiserande, har en bred teoretisk och mångårig praktisk förankring.

Vi ser oss som gränsgångare mellan det abstrakta och det praktiska, man skulle kunna kalla oss för framtidsförberedare.

Image

Kontakta oss idag för en,

Fri konsultation

Ring oss för mer information

070 331 20 68

eller skicka ett mail till

salander@reframeconsulting.se

Image

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.