Rafael Pimenta

Jag har en god förmåga att sätta ”fingret” på grundläggande problem och identifiera möjligheter utan att fastna i detaljer.

Jag både kan och vågar säga det som bör sägas för att det som skall göras skall kunna bli gjort.

En av mina drivkrafter i arbetet är att försöka bidra till arbetsmiljöer präglade av sunt förnuft och respekt för uppgiften, individer, behov och värderingar.

Jag har arbetat lika länge i förvarsmakten som egen konsult inom ledande och organiserande.

Image

Jag har varit huvudlärare i ledarskap på militärhögskolan Karlberg, projektledare ledarskap vid Militärhögskolan och inom Arméns Centrum för Ledarskap. Gemensamt för dessa yrken är organiserandet av människors potential för att åstadkomma något gemensamt och skapandet av personligt mervärde, på en och samma gång. Jag har verkat i och för organisationer som har både tydliga och mer ”lösa” strukturer, former och regler. Jag är sedan år 2000 verksam som konsult.
Uppdrag och kompetens

I uppdrag kombinerar jag min praktiska erfarenhet från att leda och organisera med teoretiska kunskaper inom filosofi, psykologi, sociologi, pedagogik, juridik och systemteori. Genom att ha en fot både i akademin och praktiken, har jag möjligheten att bli både ”brobyggare” och ”gränsgångare” i uppdrag av väldigt skiftande karaktär och där kompetens och ”skolning” varierar. Genom mitt arbete har jag fått en god insyn i hur många av våra arbetsplatser fungerar formellt och informellt.
Utbildning:

• Grundläggande Juristutbildning (Bachelor of law)

• Enstaka kurser i pedagogik, sociologi och metod, som tillsammans med juridiken ger en fil.kand.

• Krigshögskolans högre kurs, tekniska truppslag

• Handledare i UGL, IDI, CommunicationWheel och coachning


Några frågor till Rafael:

Vilka är dina bästa egenskaper?
Att jag har en förmåga att se ”bortom” närliggande problem och sätta in det händer och sker i vardagen i ett större perspektiv. På så sätt kan jag lugna människor som upplever att de ”kört fast”. Jag har en förmåga att hjälpa människor vidare utan att de känner sig misslyckade. En styrka i arbetet är att jag försöker förstå snarare än att döma.

Någon viktig erfarenhet som du kan bjuda på?
När jag arbetade i försvaret så genomförde jag utbildning på ett annorlunda och utvecklande sätt utan att veta om hur pedagogiskt nydanade och ”rätt” det var. Det kändes bara ”rätt” och ”sunt”. Jag hade ”i mig” ett förhållningssätt till lärande och ledarskap som jag inte fått genom ”utbildning”. Den erfarenheten har jag med mig när jag arbetar med människor i grupper och organisationer. Hur många fler än jag finns det inte ”där ute” som inte vet att och vad de kan egentligen, bara möjligheten ges. Jag har därigenom en stark tro på människors inneboende förmågor.

Något som gör dig upprörd?
När man sätter sig på andra och/eller missbrukar sin position, vare sig det sker medvetet eller omedvetet. Jag blir också upprörd när man bara gör saker utan att ägna en tanke på hur andra påverkas.

Vad tror du att du mest kan tillföra i dina uppdrag?
Förmågan att tänka helhet och sammanhang. Jag kan också bidra med att visa upp mitt genuina intresse för andra människor och uppriktiga önskan att de lyckas med det de företar sig. Jag kan också bidra med att jag är trygg i var jag står och vad jag kan ställa upp på.

Vad gör dig glad?
Jag har tyvärr lite svårt att tillåta mig själv att vara glad. Det kan bero på att jag allt som oftast är ”på väg”. Det bor en realist och pragmatiker i mig. Jag blir glad, kanske oftare än jag tror, lite oväntat och spontant. Ofta händer det när någon säger något positivt till mig eller att jag hör en ”bra låt” på radion, som jag kan koppla ihop med något bra jag gjort eller som har hänt. Jag blir glad när jag ser att människor utvecklas, tar ansvar och mår bra i min närhet. Jag blir glad över varje ”asfaltsblomma” jag ser. Jag blir glad när jag ser att jag kan och får bidra.


Rafael Pimenta
Sandstensvägen 3
187 34 Täby
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Kontakta oss idag för en,

Fri konsultation

Ring oss för mer information

+46 70 787 77 99 

eller skicka ett mail till

pimenta@reframeconsulting.se

Vi ser mjukvara som hårdvara!

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er

Vår GDPR policy

Teamnox digitalt stöd för utveckling

Man kan inte tänka sig till utveckling, all förändring och utveckling sker i vardagen!

Teamnox är ett digitalt verktyg och är en del av Reframe Consulting

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se