REFRAME CONSULTING
Om oss

-Vi kan människor och vad som krävs

Vi ser oss som framtidsförberedare!

När vi får frågan om vad vi gör så är det lätt att säga att vi är konsulter som håller på med ledarskap och organiserande. Att vi håller utbildningar och talar om för kunden vad som är rätt och fel.

Ofta har konsulten med sig en massa verktyg i form av modeller och processer man kan tillämpa. Man är lite som en handelsresande i sanningar och verktyg.

Vi är Reframe

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt. Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare arbetsplats samt därigenom lönsammare affärer för er.

Vi har genomfört uppdrag inom näringsliv och offentlig förvaltning i över 15 år. Vi arbetar med människor i allt från små till stora organisationer. Våra kunskaper och erfarenheter i ledarskap, chefskap, medarbetarskap och organiserande, har en bred teoretisk och mångårig praktisk förankring.

Vi ser oss som gränsgångare mellan det abstrakta och det praktiska, man skulle kunna kalla oss för framtidsförberedare.

Image

Rafael Pimenta

I uppdrag kombinerar jag min praktiska erfarenhet från att leda och organisera med teoretiska kunskaper.


Med en fot både i akademin och praktiken har jag möjligheten att bli brobyggare” i uppdrag av väldigt skiftande karaktär.

Image

Mårten Sallander

Med erfarenhet från kedje- och konceptinriktade organisationer och med min personliga grundsyn för vad som krävs för att skapa verklig effektivitet,

-som består i vardagen kan jag medverka till att utveckla både dig som person och din organisation.

Vi genomför utbildnings- och utvecklingsinsatser på grundläggande och fördjupad nivå. Det kan handla om att öka deltagarens trygghet, ansvars-tagande och självinsikt kopplat till den arbetsroll deltagaren just nu har.

De fördjupade utbildningarna/insatserna sätter individen, arbetsgruppen och arbetet i ett större sammanhang; så som arbetslivets förändring och komplexitet; hur överenskommelser och styrning fungerar i dagens organisationer och hur de kan fungera i morgondagens.

Vi säljer och genomför inte koncepts och färdiga program/lösningar, istället skräddarsyr vi insatser och aktiviteter med utgångspunkt i kundens upplevda behov och önskemål. Läs mer under tidigare uppdrag!

Är du redo för ”reframe”?

Vi vet att människor vill och kan samarbeta av naturen för det är just naturligt för oss.

Vi vet att människor kan mer än de tror och ibland tillåts göra samt att extern kontroll hämmar människors ansvarstagande.

Vi vet, att om människor tillåts att ta ansvar och får vara med och påverka sin situation, så kommer de att värna om kvaliteten i det de gör genom egenkontroll och självdisciplin.

Därför anser vi att det viktiga samspelet mellan människor regleras bäst genom förtroende och tillit och inte genom regler och kontrakt.

Vår utgångspunkt är att kunskap utvecklas i ett samspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör. Med det menar vi att deltagarens förväntningar, förmåga att reflektera kring ledarskapsfenomen i sin omgivning och egna erfarenheter av ledarskap tillsammans utgör en stor del av den inlärningsmiljö vi tillsammans kommer att verka i.

Det här ställer krav på eget ansvar att lära av allt det man kommer att vara med om. Vi som handledare stöttar deltagarna att i kunna se det här samspelet och kunna använda det i framtiden som ledare eller medarbetare.

Vi genomför konsultuppdrag inom utveckling av organisationer, chefer och arbetsgrupper, var för sig och tillsammans. Vi gör det möjligt för alla som deltar i utvecklingsarbetet att uppleva en ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i vardagen och i arbetet.

Genom att fokusera våra utvecklingsuppdrag på praktisk användbarhet i vardagen, bidrar vi till hälsosamma, aktiva och lönsamma organisationer.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss

Vänligen fyll i krävande fält
Vänligen fyll i krävande fält

Kontakta oss idag för en,

Fri konsultation

Ring oss för mer information

070 331 20 68

eller skicka ett mail till

sallander@reframeconsulting.se

Image

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.