Exempel på tidigare uppdrag

Ledarskapsvision - Effektiva relationer - Ledarskapslyfte

This image for Image Layouts addon

Ledarskapslyftet

I ett större detaljhandelsföretag med över 5000 anställda ville man förändra kulturen för att bättre kunna möta marknadens förväntningar. De områden som identifierades vara viktiga i utvecklings-processen var ledarskap, försäljning och arbetssätt.

Vårt bidrag var att förändra synen på ledarskap och ansvar för resultatet från högsta chef till enskild medarbetare ute i organisationen. Som ett led i att förändra kulturen genomförde vi ledarutbildningar i flera steg, men även ett ledarskapslyft för 350 chefer. Tanken var att etablera ett antal ledarverktyg ute i organisationen, utvecklingen har sedan hållits i och utvecklats. Allt ingår i en helhet som syftar till att utveckla den kultur företaget behöver för att bli en vinnare på den egna marknaden. 

This image for Image Layouts addon

Effektiva relationer

I ett högkompetensföretag där de flesta av medarbetarna och cheferna har mycket hög akademisk utbildning eller liknande behövde relationerna utvecklas. Fokus hade hamnat på annat, och man lade inte tid på det som var önskvärt.

I det här aktuella caset handlade det om status och identitet. Uppstår osäkerhet skapas även friktioner. Vårt bidrag blev att sätta fingret på eventuella problem, peka på dem och föreslå en eller flera lösningar.

Vi involverade alla på något sätt och när de väl bestämt sig för att delta och bidra, kunde de helt eller delvis lösa problemen själva. Grunden för det är att hitta utgångs-punkterna till upplevda problem, vilket vi gjorde. Vi valde noga metoder utifrån en med kunden gemensam problembild. Problemen är enligt kunden idag helt borta.

This image for Image Layouts addon

Ledarskapsvision

Att bara ha ledarutbildningar i allmänhet med lämpligt innehåll ger inte den effekt på lång sikt som många söker och har erfarenhet av. Vi hjälpte den här kunden med att ta fram en ledarskapsvision (att mäta framsteg emot) och en ledarskapsbok (fördjupning och vägledning).

Vi ledde projektet med ledarskapsvisionen och vi skrev ledarskapsboken. Ledarskapsvisionen togs fram med chefer i alla nivåer (involvering).

I vilka ledarsituationer såg de att man behövde tänka och göra på ett annat sätt? Resultatet blev en ledarskapsvision med målbild av det goda ledarskapet i just deras organisation för att stödja affären. Idag har det här företaget med sin ledarskapsvision som en central del av sina medarbetarsamtal.

Fler exempel på uppdrag

Reframe Consulting har under 15–20 års tid byggt upp denna kunskap, kompetens och utvecklat många verktyg och metoder som stödjer verkligt utvecklings- och förändringsarbete hos kunden

Utvecklingsprogram

Program på grundläggande och fördjupad nivå i ledarskap, personlig utveckling och personligt ledarskap

Flertalet utvecklingsinsatser

För ledningsgrupper och affärsledningar

Anpassade produktioner

Författare och skapare av anpassade ledarskapspoddar och böcker

Värdegrund och företagskultur

Arbete med att utveckla och genomföra integrationsarbete med gemensam värdegrund och företagskultur

Verksamhetsanalyser

Flertalet verksamhetsanalyser av och åtgärdsprogram för organisationer på ett strukturellt och kulturellt plan

Chefsstöd och coachning

Chefsstöd och coachning av chefer, projektledare och nyckelpersoner

Image
Image

Kontakta
oss!

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Vi ser mjukvara som hårdvara!

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er

Vår GDPR policy

Teamnox digitalt stöd för utveckling

Man kan inte tänka sig till utveckling, all förändring och utveckling sker i vardagen!

Teamnox är ett digitalt verktyg och är en del av Reframe Consulting

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se