Här hittar du

De böcker vi har skrivit

Finns det inget jobb där man kan chilla lite? - Navigera i arbetslivet från A till Ö och Sluta Snacka Skit finns i bokhandeln, Tillplattad - Om arbetslivet efter Corona är digital och helt fri att läsa, övriga böcker är kunduppdrag.

Image

Finns det inget jobb där man kan chilla lite? Navigera i arbetslivet från A till Ö

”Pappa, finns det inget jobb där man kan chilla lite?” Rafael Pimenta blev helt ställd när han hörde kommentaren från sin 22-årige son. Förstod hans son inte att det var hårt jobb som gällde? Eller var det kanske han själv som fastnat i en uppfattning som inte var hållbar i längden? De flesta av oss tycker trots allt att jobbet är något av det viktigaste i livet. Men tempot i arbetslivet är högt och många slits mellan krafter som kan vara svåra att förstå sig på. Vad i allt detta har med arbetsorganisationen, med samhället i stort och med oss som individer att göra? Författaren vill visa att hela samhället har något att vinna på att människor mår bättre av att jobba – inte sämre, så som verkligheten ser ut på alldeles för många håll. Det är hög tid att jobba smartare och låta arbetstagaren påverka villkoren.

Finns det inget jobb där man kan chilla lite? är en optimistiskt pessimistisk bok om arbetslivet i stort och smått, bland annat uppdelad i insikter från A till Ö. 

Tillplattad - Om arbetslivet efter Corona.

Funderar du på vad som händer med arbetslivet efter Corona. TILLPLATTAD - om arbetslivet efter Corona är en bok för dig som vill vara och ta del av en större diskussion, träna dig själv och andra till nytänkande samt öka er gemensamma innovationskraft. Vi hoppas att boken kan ge hopp, inspirera, provocera och ge nya infallsvinklar kring arbetslivet.

Vi vill med den här boken bidra genom att ge vår syn på hur det kan gå till, vad man behöver tänka på och varför en del saker bara är illusionsnummer. Vi tar oss friheten att tycka och värdera det som hänt och händer. Vi gör det för att vi ser att ”fel saker”, uppfattningar och sanningar har fått regera vårt arbetsliv allt för länge. Vi ser att Livsvärlden har ockuperats av Systemvärlden.

Image
Image

Sluta snacka skit

Leder du en verksamhet och vill göra skillnad i stället för att bara snacka? Sluta snacka skit – våga provocera för bättre ledarskap är en handbok för dig som kan, vill och vågar. Boken avslöjar konsulternas praktiska tips, hur de själva tänker och gör. Följ råden och du kommer att upptäcka att du når resultat. Här ges kunskaper i vilka förutsättningar som krävs och hur du använder de verktyg som finns. Boken riktar sig framför allt till ledare inom företag, men är till stor nytta för alla som i någon form leder människor i en organisation.

Ledarskap blir ofta underhållning och tomtebloss istället för utveckling, anser författarna. Tomteblosset sprakar och lyser fint en stund, men brinner snabbt ut. Då kommer den här boken in – här finns konkreta tips på hur ett ledarskap verkligen kan bidra till företagets utveckling.

Från prat till resultat

Från prat till resultat har vi skrivit på uppdrag av Västerviks närings-livsbolag, Västervik Framåt. Boken har delats ut till kommunens företag och varit basen i en föreläsningsserie.

"DEN HÄR BOKEN HJÄLPER DIG att förstå hur du kan utveckla ditt företag och öka lönsamheten med hjälp av ett fungerande ledarskap. Boken innehåller praktiska tips, verktyg och exempel på hur du aktivt kan utveckla dig själv för att utveckla din verksamhet mot bättre resultat.

Med hjälp av ledarskapet kan du bygga ditt varumärke, såväl internt som externt. Antingen förstår man det och hänger med eller så gör man som man alltid har gjort och hoppas på det bästa". 

Image
Image

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? har vi skrivit i två upplagor på uppdrag av OKQ8, boken är anpassad till och skriven för bolagets samtliga stationer, samt varit basen för all ledarutveckling.

Den här boken ger dig en hjälp med och förståelse för hur du kan utveckla ditt eget ledarskap. Den innehåller praktiska tips och exempel på hur du aktivt kan utveckla dig själv och din grupp mot ett gemensamt bättre resultat. Boken handlar även om en hel del djupare frågor.

Med boken vill försäljningsledningen visa bolagets chefer vilket ledarskap man vill se, så att man med gemensamma krafter kan bidra till att bygga varumärket OKQ8 starkare.

Från nu till framtiden

Från nu till framtiden har vi skrivit på uppdrag av SAAB Dynamics, boken har varit basen i ett större utvecklingsprojekt för bolagets ledare.

 

Image
Image

En lite historia om allting

Vår första "lilla bok", föddes på stigarna i Österike, samtidigt som vi vandrade i bergen.

Den här boken är ett resultat av våra insikter från situationer vi varit med om, de uppdrag vi genomfört samt de människor vi mött under våra år som konsulter. Vi ser och tror oss förstå en hel del saker, inte exakt hur allting är eller hur framtiden ser ut, men vad man kan behöva ta med sig på resan mot ett gott och hållbart ledarskap.

När vi får frågan om vad vi gör så är det lätt att säga att vi är konsulter som arbetar med ledarskap och organiserande, att vi genomför utbildningar och talar om för kunden och de vi möter vad som är rätt och fel. Det är delvis sant, men vi ser oss mer som framtidsförberedare och möjliggörare.

Image

Kontakta
oss!

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Vi ser mjukvara som hårdvara!

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er

Vår GDPR policy

Teamnox digitalt stöd för utveckling

Man kan inte tänka sig till utveckling, all förändring och utveckling sker i vardagen!

Teamnox är ett digitalt verktyg och är en del av Reframe Consulting

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se