Mårten Sallander

Jag har ett stort intresse och engagemang för affärer och människor. Jag har en stark förmåga att skapa engagemang, tydlighet, struktur, engagemang och praktisk handling.

Jag kombinerar de egenskaperna med ett uttrycksfullt och engagerat sätt när jag arbetar tillsammans med de människor jag möter.

Jag kämpar för att få se verklig förändring bli till i praktisk handling vardagen. Jag ser strategi som ett verb, det är något man gör.

Image

Jag drivs av att bidra till effektiva organisationer där arbetsmiljön och klimatet präglas av att individerna upplever hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

Jag har i huvudsak gjort min ”karriär” inom detaljhandeln, där jag utvecklat försäljning och lönsamhet mycket med hjälp av en stark kombination av mjuka (kulturella) och hårda (strukturella) områden.

I början av min yrkesbana sålde jag varor i parti till de stora aktörerna på detaljhandelsmarknaden. Sökte mig vidare som försäljningschef för Ur & Penn med operativt- och personalansvar för kedjans alla butiker. Avslutade min operativa karriär som försäljnings- och marknadschef för en av Sveriges ledande butikskedja i skobranschen, Crispin/Ariston Nord West Ring. Jag har varit verksam som konsult sedan 2000.

Uppdrag och kompetens: I mina uppdrag kombinerar jag min erfarenhet från alla de organisationer och människor jag mött, med min personliga grundsyn. Om vad som krävs för att verklig utveckling och effektivitet skall bli till, så det leder till att utvecklingen och effektiviteten består i vardagen. 2011 blev jag utsetts till årets manliga mentor av Almi Företagspartner i Östergötland. Jag är även certifierad av Styrelseakademien i ”Rätt fokus i styrelsearbetet SME, jag har förtroende att vara styrelseledamot i Klockmaster kedjans moder bolag samt i Almi Företagspartner i Kalmar län.

Utbildning: Jag har har över 30 års erfarenhet från yrkeslivet att plocka exempel från och bjuda på. Jag har genom åren skaffat mig kompetens och färdigheter för att kunna bidra fullt ut i utvecklingsprocesser och i uppdrag. Jag har för min egen utveckling genomfört kurser typ Beond Conflikt som bygger på personliga drivkrafter kopplat till Firo (Firo B) och Utvecklande Ledarskap UL. Jag är även handledare i gruppdynamisk utveckling (t.ex. UGL) och Beteendestils instrument IDI. Jag är även certifierad av Styrelseakademien i ”Rätt fokus i styrelsearbetet SME.


Några frågor till Mårten:

Vilka är dina bästa egenskaper?
Att jag är en bra person och samspelare, jag håller vad jag lovar och det hänger ihop med att vara trovärdig är viktigt för mig. Jag försöker så bra jag klarar av att leva efter mina värderingar.

Någon viktig erfarenhet som du kan bjuda på?
Förståelse för det moderna arbetslivet, många chefers vardag har ett högre tempo och arbets-belastning än någonsin tidigare. Att där och då klara av att hålla i ett långsiktigt arbete med organisa-tionens kultur är en utmaning. Alla organisationer har en kultur. Frågan är om det är den kultur man behöver för att klara av sina affärsmål?

Vad gör dig upprörd?
Det är när någon missbrukar sitt inflytande och utövar makt och/eller påverkan på ett sätt som skadar andra. Jag blir även upprörd över om någon sviker mitt förtroende eller en överenskommelse vi ”tagit i hand” på.

Vad tror du att du mest kan tillföra i dina uppdrag?
Förutom min kompetens och förståelse så är det mitt sätt att vara som person. Jag ”hör” ofta att jag tillför en röd tråd, tydlighet, trygghet, förtroende, engagemang och på så vis bidrar jag till ett ökat och gynnsamt utvecklingsklimat.

Vad gör dig glad?
Det är när jag ”hör” och ”ser” att de människor och organisationer som jag jobbar tillsammans med gör framsteg och handlingar i vardagen. Jag blir lika glad över att människor, som organisationer växer, utvecklas, visar förnyelse och ökad lönsamhet. 

Något du är extra stolt över?
Förutom min familj så är det min tid som ordförande i Vidingsjö Moif i Linköping, när vi tillsammans utvecklade föreningen från ekonomiskt obestånd till att fyra år senare vara ekonomiskt välmående och en av regionens största föreningar. En bredd-förening för de många killarna och tjejerna i alla åldrar som vill utöva idrott. 

- Att jag blev nominerad till och vald som årets manliga Mentor i Östergötland 2011. Att jag tillsammans med en Rafael skrivit flera böcker om ledarskap på riktigt och speciellt en av böckerna som finns på alla kanaler i handeln.
- Att jag engagerade mig i styrelsen för Socionomer utan gränser och sponsrade den första ”resan” till Mali. 
- Att jag sponsrat IK Östria’s lag i Linköping med spelare som har olika typer av funktionshinder. Stödet bidrog till att laget kunde resa till och vara med i SV cupen, dessutom i ett nytt matchställ.
- Att jag har förtroendet att få arbeta som styrelseordförande i Logpart AB samt min tid i styrelserna för Klockmaster kedjan (Watch Market AB) och Almi Företagspartner i Kalmar.


Mårten Sallander
Platåvägen 23
593 38 Västervik
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Kontakta oss idag för en,

Fri konsultation

Ring oss för mer information

+46 70 331 20 68

+46 70 787 77 99

 

Vi ser mjukvara som hårdvara!

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er

Vår GDPR policy

Teamnox digitalt stöd för utveckling

Man kan inte tänka sig till utveckling, all förändring och utveckling sker i vardagen!

Teamnox är ett digitalt verktyg och är en del av Reframe Consulting

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se